9 Bảo hiểm mẹ con

Đề mục Nội dung Số PDF
Mang thai/Sinh nở Sinh đẻ có kế hoạch (kế hoạch gia đình) và tránh thai 9-1-1

Khi biết mang thai 9-1-2

Kiểm tra sức khỏe định kỳ/Tư vấn sức khỏe 9-1-3

Nghỉ sinh/ Nghỉ chăm trẻ 9-1-4

Khi trẻ ra đời 9-1-5

Chi phí sinh đẻ/ Chế độ hỗ trợ 9-1-6

Hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ (trợ cấp y tế nuôi dưỡng) 9-1-7
Nuôi con Dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho trẻ 9-2-1

Tiêm phòng 9-2-2
Hỗ trợ chi phí y tế Chi phí y tế khi nhập viện/khám chữa bệnh 9-3-1

Chi phí y tế bệnh mãn tính của trẻ 9-3-2

Chi phí y tế trẻ bị lao 9-3-3

Chi phí y tế cho trẻ thiếu cha hoặc mẹ 9-3-4

Hỗ trợ và luyện tập cho trẻ khuyết tật (y tế hỗ trợ phục hồi: y tế phúc lợi) 9-3-5
Nuôi và chăm trẻ Chi phí nuôi dưỡng trẻ 9-4-1

Khi trẻ không có người nuôi dưỡng 9-4-2

Trung tâm hỗ trợ gia đình 9-4-3
Nhà trẻ Thời gian giữ trẻ 9-5-1

Chi phí giữ trẻ 9-5-2

Đăng ký nhà trẻ 9-5-3

Sinh hoạt tại nhà trẻ 9-5-4
Mẫu giáo
9-6
Về DV DV là gì 9-7-1

Trao đổi vấn đề ở đâu 9-7-2

Biện pháp phòng chống bạo hành gia đình 9-7-3

Ngược đãi trẻ em 9-7-4
Chăm sóc tâm hồn trẻ thơ Tâm hồn non nớt của trẻ khi gia đình ly hôn 9-8-1

Ứng phó với việc bỏ học 9-8-2

Tư vấn 9-8-3

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
478kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター