8 Bệnh tật

Đề mục Nội dung Số PDF
Khi bị bệnh hoặc bị thương Quyền lợi được khám chữa bệnh 8-1-1


Bác sỹ riêng và bệnh viện lớn 8-1-2

Hiệu thuốc 8-1-3

Bệnh viện sử dụng tiếng nước ngoài 8-1-4

Từ chuyên ngành y tế (khoa khám, tên bệnh) 8-1-5
(Những nơi trao đổi khi gặp khó khăn) Phòng khám Minatomachi 8-1-6

MIC Kanagawa 8-1-7
Ứng phó khi khẩn cấp Cách gọi xe cấp cứu 8-2-1

Phòng khám vào ngày nghỉ & ban đêm 8-2-2
Khám bệnh/Nhập viện Quá trình khám chữa bệnh 8-3-1

Quá trình nhập viện 8-3-2
Bảo hiểm y tế Chi phí y tế & Bảo hiểm y tế 8-4-1

Bảo hiểm sức khỏe 8-4-2

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 8-4-3

Khi không sử dụng bảo hiểm sức khỏe 8-4-4

Bảo hiểm khác, bảo hiểm hỗ trợ 8-4-5

Trường hợp không gia nhập bảo hiểm y tế 8-4-6

Chế độ y tế khi lưu trú quá hạn 8-4-7
Hỗ trợ chi phí y tế Chi phí y tế cao 8-5-1

Chi phí y tế bệnh chỉ định 8-5-2

Chi phí y tế bệnh lao 8-5-3

Chi phí y tế cho người cao tuổi 8-5-4

Chi phí y tế cho người khuyết tật(y tế hỗ trợ phục hồi: y tế phúc lợi) 8-5-5

Chi phí y tế cho người khuyết tậtt tinh thần(y tế hỗ trợ phục hồi: y tế phúc lợi) 8-5-6

Chi phí y tế cho người đang đi du lịch 8-5-7
Khám sức khỏe/ Tiêm phòng
8-6
Phòng chống bệnh truyền nhiễm Lao 8-7-1

Aids 8-7-2

Cúm 8-7-3
Ngộ độc
8-8
Lo lắng về tinh thần Lo lắng khi tiếp xúc văn hóa khác 8-9-1

Khám chữa bệnh khoa tâm thần 8-9-2

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
985kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター