6 Nơi ở

Đề mục Nội dung Số PDF
Cách tìm & thuê nhà Nhà ở của Nhật 6-1-1

Từ chuyên ngành và kiến thức cơ bản về nhà ở 6-1-2

Tìm ở đâu 6-1-3
(Nơi có thể trao đổi khi gặp khó khăn) Trung tâm hỗ trợ nơi ở cho người nước ngoài tỉnh Kanagawa 6-1-4
Nhập cư khu ở công cộng Chung cư công cộng 6-2-1

Chung cư cho thuê UR(tổ chức quy hoạch đô thị) 6-2-2

Chung cư xúc tiến lao động 6-2-3
Chung cư tư nhân Tìm ở đâu 6-3-1

Quá trình thuê nhà 6-3-2

(Check list nhà ở theo nguyện vọng)

(Danh sách nội dung hỏi đến tại công ty bất động sản)

Chủ nhà và hợp đồng 6-3-3

Tư vấn khi thuê nhà và phòng chống rắc rối 6-3-4
Mua nhà Tìm thế nào 6-4
Trùng tu thiết bị nhà ở Phòng tránh rắc rối 6-5
Chuyển nhà Thủ tục trước và sau khi chuyển nhà 6-6-1

Xóa bỏ hợp đồng thuê nhà 6-6-2

Yêu cầu công ty vận chuyển 6-6-3

Xử lý rác 6-6-4

Cách xuất hiện lần đầu trước khu vực 6-6-5
Điện
6-7
Gas
6-8
Nước
6-9
Nhà tắm/Nhà vệ sinh
6-10

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
393kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター