5 Sinh hoạt và phúc lợi

Đề mục Nội dung Số PDF
Hệ thống phúc lợi Hỗ trợ sinh hoạt 5-1-1


Phúc lợi nhi đồng 5-1-2

Phúc lợi mẹ nuôi con/quả phụ 5-1-3

Phúc lợi người cao tuổi 5-1-4

Bảo hiểm chăm sóc 5-1-5

Phúc lợi người khuyết tật 5-1-6

Cán bộ dân sinh/Cán bộ trẻ em 5-1-7

Hiệp hội phúc lợi xã hội 5-1-8
Tiền bạc và mua sắm Mua sắm hàng ngày 5-2-1

Tiết kiệm/Gửi tiền 5-2-2

Chế độ Cooling Off 5-2-3

Tài chính người tiêu dùng 5-2-4

Phá sản 5-2-5
Khi gặp khó khăn Đồn công an 5-3-1

Tư vấn pháp luật & Địa điểm tư vấn công cộng 5-3-2

Chế độ luật sư theo ca, thư sỹ tư pháp, thư sỹ hành chính 5-3-3
Bưu điện, điện thoại, Internet Bưu điện 5-4-1

Cách đăng ký & di chuyển điện thoại 5-4-2

Điện thoại công cộng 5-4-3

Điện thoại di động 5-4-4

Nối Internet 5-4-5

Internet Caffe 5-4-6
Bằng lái xe Chuyển bằng lái xe nước ngoai 5-5-1

Lấy bằng lái Nhật 5-5-2
Giao thông Đường sắt 5-6-1

Xe buýt 5-6-2

Taxi 5-6-3

JAF(Liên minh xe hơi Nhật Bản) 5-6-4

Xe ô tô/Xe máy/Xe gentsuki 5-6-5

Xe đạp 5-6-6

Tai nạn giao thông, bảo hiểm xe hơi & hỗ trợ 5-6-7

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
680kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター