4 Lưu trú tại Nhật&Thủ tục

Đề mục Nội dung Số PDF
Tư cách lưu trú Tư cách lưu trú và thời gian 4-1-1

Thủ tục gia hạn 4-1-2

Thay đổi tư cách lưu trú 4-1-3

Trường hợp không có tư cách lưu trú 4-1-4

Không cho phép thay đổi/gia hạn tư cách lưu trú 4-1-5

Đăng ký tị nạn 4-1-6
Đăng ký hoạt động ngoài tư cách Cho phép làm thêm 4-2
Thẻ ngoại kiều Đăng ký mới 4-3-1

Phương pháp đăng ký 4-3-2

Sửa nội dung đăng ký 4-3-3

Thẻ ngoại kiều 4-3-4

Trường hợp cần làm thủ tục thay đổi 4-3-5

Chứng nhận đăng ký người nước ngoài 4-3-6
Mời người thân Phạm vi mời người thân 4-4-1

Thủ tục mời người thân 4-4-2
Kết hôn Điều kiện hôn ước 4-5-1

Thủ tục hôn ước 4-5-2

Đăng ký thay đổi đăng ký người nước ngoài sau kết hôn 4-5-3
Sinh con Sổ sức khỏe mẹ và bé (sổ mẹ con) 4-6-1

Giấy khai sinh 4-6-2

Quốc tịch của trẻ 4-6-3

Tư cách lưu trú và đăng ký người nước ngoài cho trẻ 4-6-4
Khi người thân tử vong Giấy khai tử 4-7-1

Xin phép hỏa thiêu thi thể 4-7-2

Tang lễ/Mộ địa 4-7-3
Khi ly hôn Ly hôn thỏa thuận 4-8-1

Ly hôn điều đình 4-8-2

Ly hôn xét xử 4-8-3

Thay đổi tư cách lưu trú sau ly hôn 4-8-4

Chi phí sinh hoạt khi xét xử ly hôn 4-8-5
Đăng ký vĩnh trú Điều kiện đăng ký vĩnh trú 4-9-1

Nơi đăng ký vĩnh trú 4-9-2

Trẻ sinh tại Nhật 4-9-3
Khi quốc tịch hóa Nhật Bản Điều kiện 4-10-1

Nơi đăng ký 4-10-2
Tham gia xã hội Quyền tham gia chính quyền địa phương của người nước ngoài 4-11-1

Hội nghị cư dân người nước ngoài 4-11-2
Khi ra nước ngoài Xin phép tái nhập cảnh 4-12-1

Trường hợp tị nạn theo khế ước 4-12-2

Trường hợp quốc tịch không có bang giao hoặc người không có quốc tịch 4-12-3
Chuyển địa điểm sống ra nước ngoài Di cư của dân tị nạn 4-13-1

Hưu trí 4-13-2
Khi trở thành con nuôi Khi nhận con nuôi 4-14-1

Khi trở thành con nuôi 4-14-2

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
612kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター