3 Phần mở đầu

Đề mục Nội dung Số PDF
Quy định tuân thủ trong cộng đồng khu vực Cách xủ lý và phân loại rác Litters and recycling 3-1-1

Tiếng ồn 3-1-2

Những khoản phải thanh toán 3-1-3

Khuyên tiết kiệm 3-1-4

Nơi đỗ xe 3-1-5

Động vật/vật nuôi 3-1-6

Đăng ký con dấu/ Chứng nhận con dấu 3-1-7
Mối quan hệ cộng đồng Mối quan hệ trong nhiều tình huống 3-2-1

Hội tự trị/Hội thôn xóm/ Hội người cao tuổi 3-2-2

Sự kiện văn hóa, lễ hội thể thao, lễ hội khu vực 3-2-3

Những địa điểm tập trung 3-2-4

Bảng xem truyền tay/Tờ quảng cáo 3-2-5

Người có thể trao đổi khi gặp khó khăn 3-2-6
Học tiếng Nhật Địa điểm học tiếng Nhật trong khu vực 3-3
Xã hội đáng sợ Cờ bạc 3-4-1

Thuốc kích thích 3-4-2

Mại dâm 3-4-3

Tổ chức tội phạm 3-4-4

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
395kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター