13 Địa chỉ liên hệ

Đề mục Nội dung Số PDF
Tư vấn người nước ngoài Danh sách 13-1
Quảng cáo tiếng nước ngoài Danh sách 13-2
Cơ quan nhà nước Văn phòng bảo hiểm xã hội 13-3-1

Sở giám sát tiêu chuẩn lao động (góc tư vấn lao động tổng hợp) 13-3-2

Trung tâm ổn định việc làm (hellowork) 13-3-3

Sở thuế 13-3-4

Cơ quan nhà nước chính 13-3-5

Đại sứ quán & Lãnh sự quán tại Nhật 13-3-6

Cục quản lý xuất nhập cảnh 13-3-7

Cục pháp vụ 13-3-8

Tòa án 13-3-9

Chi cục vận tải 13-3-10
Thành phố quận huyện Thành phố quận huyện 13-4-1

Trung tâm chính quyền địa phương tổng hợp 13-4-2

Trung tâm lao động 13-4-3

Văn phòng bảo hiểm phúc lợi 13-4-4

Trung tâm tư vấn y tế tổng hợp/ Tư vấn trẻ em trung ương 13-4-5

Trung tâm bảo hiểm phúc lợi tinh thần 13-4-6

Tư vấn trẻ 13-4-7

Trường dạy nghề 13-4-8

Sở cảnh sát 13-4-9

Phòng thuế tỉnh 13-4-10

Cơ sở/Chi nhánh kinh doanh nước của Tỉnh 13-4-11
Khu vực tự trị Khu vực tự trị 13-5-1

Văn phòng bảo hiểm sức khỏe 13-5-2

Cục PCCC 13-5-3

Tư vấn sinh hoạt tiêu dùng 13-5-4

Tư vấn tiếng nước ngoài 13-5-5

Trang thiết bị cư dân sử dụng 13-5-6

Thư viện 13-5-7

Trung tâm thể thao 13-5-8
Cơ quan bảo hiểm y tế Phòng khám ngày nghỉ ban đêm 13-6-1

Phòng khám nha khoa ngày nghỉ ban đêm 13-6-2

Tư vấn y tế 13-6-3

Trung tâm thông tin y tế 13-6-4

Bệnh viện sử dụng tiếng nước ngoài 13-6-5
Giáo dục Trường học người nước ngoài 13-7-1

Trường học quốc tế 13-7-2

Trung tâm du học sinh 13-7-3

Tổ chức hỗ trợ du học sinh 13-7-4

Trường học tiếng Nhật 13-7-5
Pháp luật Hội luật sư Yokohama 13-8-1

Người công chứng/ Nơi công chứng 13-8-2
Cơ quan liên quan Hội giao lưu quốc tế chính trong tỉnh 13-9-1

Hội phúc lợi xã hội 13-9-2

Tổ chức hỗ trợ tư nhân 13-9-3

Tổ chức dân tộc/Cộng đồng người nước ngoài chính 13-9-4

Nhà thờ thực hiện giảng đạo bằng tiếng nước ngoài 13-9-5

YMCA & YWCA 13-9-6

Tổ chức hỗ trợ giao lưu quốc tế 13-9-7

Học tiếng Nhật/Tình nguyện 13-9-8

Tình nguyện biên-phiên dịch 13-9-9

Lớp phụ đạo tiếng Nhật 13-9-10

Lớp học mẹ và bé 13-9-11

Chế độ hỗ trợ khởi ngiệp 13-9-12

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file. 1st. half (13-1~13-5-8)
1,011kb
2nd. half (13-6-1~13-9-12)
1,191kb
All (13-1~13-9-12)
2,187kb
PREVIOUS | HOME | NEXT
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター