11 Khẩn cấp

Đề mục Nội dung Số PDF
Cách gọi điện thoại khi khẩn cấp (công cộng)
11-1

Khi gặp sự cố, cướp giật
11-2
Khi đánh rơi, để quên đồ
11-3
Khi có hỏa hoạn Quyền được bảo vệ khi bị bắt, tạm giam 11-4
Khi gặp tai nạn giao thông Khi là người bị hại 11-5-1

Khi là người gây hại 11-5-2
Khi có hỏa hoạn
11-6
Khi bị bệnh, bị thương đột ngột
11-7
Khi rò khí gas
11-8
Khi có động đất Đối sách hàng ngày 11-9-1

Khi động đấy xảy ra 11-9-2

Sau khi động đất xảy ra 11-9-3

Điện thoại nhắn tin khi có tai họa 11-9-4

Bảng hướng dẫn hiển thị tiếng nước ngoài 11-9-5
Khi bão lũ Chuẩn bị phòng chống bão, lũ 11-10-1

Khi bão đến 11-10-2
Chứng nhận tai họa
11-11

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
347kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐA NGÔN NGỮ (Bản tiếng Việt)

Tháng 3 năm 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター