11 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

หัวข้อ เรื่อง เลขที่เอกสาร PDF
วิธีโทรศัพท์(สาธารณะ)กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
11-1
เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือถูกขโมยขึ้นบ้าน
11-2
เมื่อทำของตกหาย หรือ ลืมของ
11-3
เมื่อถูกจับ หรือ คุมขัง สิทธิมนุษยชนที่จะต้องได้รับความคุ้มครองแม้
ถูกจับหรือถูกคุมขัง
11-4
เมื่อประสบอุบัติเหตุรถยนต์ เมื่อเป็นผู้เสียหาย 11-5-1

เมื่อเป็นจำเลย 11-5-2
เมื่อเกิดไฟไหม้
11-6
เมื่อป่วยกระทันหัน หรือ บาดเจ็บ
11-7
เมื่อแก๊สรั่ว
11-8
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว มาตรการป้องกันที่พึงมีไว้เสมอ 11-9-1

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว 11-9-2

หลังเกิดแผ่นดินไหว 11-9-3

หมายเลขฝากข้อความสำหรับกรณีเกิดอุบัติภัย 11-9-4

แผ่นชีทภาษาต่างประเทศ 11-9-5
เมื่อเกิดไต้ฝุ่น หรือ น้ำท่วม การเตรียมรับมือกับไต้ฝุ่น หรือ น้ำท่วม 11-10-1

หากไต้ฝุ่นเข้า 11-10-2
หนังสือรับรองความเสียหายของบ้านเรือนจากภัยธรรมชาติ
11-11

編集可能(へんしゅうかのう)なエクセルのファイルのダウンロード
347kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

คู่มือติดต่อหน่วยงานราชการภาษาต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)

2009年5月(updated 2010)

マニュアルについてのお()()わせ(さき)

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
〒231-8458 横浜市中区(よこはましなかく)常盤町(ときわちょう)1-7 横浜(よこはま)YMCA2(かい)
電話(でんわ):045-228-1752  ファックス:045-228-1768
ホームページ http://www.sumasen.com  メールアドレス 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター