6 Tirahan

ITEMS CONTENTS No. PDF
Paghanap ng mauupahang tirahan Tirahan sa Japan 6-1-1

Mga pangkaraniwang salita (terminology) na maririnig kung pangungupahan ng tirahan 6-1-2

Paghahanap ng mauupahang tirahan 6-1-3
Where you can consult Kanagawa Housing Support Center for Foreigners 6-1-4
Public housing (murang tirahan) Public housing (murang tirahan) 6-2-1

UR(Urban Renaissance Agency) 6-2-2

Job Development Housing 6-2-3
Pribadong tirahan (Private housing) Paano maghanap ng tirahan 6-3-1

Pamamaraan (process) 6-3-2

Talaan ng pagsusuri ng pabahay(Property Checklist)

Mga Katanungan ng Real estate

Kasunduan (contract) 6-3-3

Mga payo upang hindi magkaroon ng problema sa pangungupahan 6-3-4
Pagbili ng bahay Paghahanap ng bagong bahay/tirahan 6-4
Pagkumpuni o pagpapaayos ng bahay Pag-iwas sa mga problema 6-5
Paglipat ng tirahan Pamamaraan 6-6-1

Pagtigil ng pangungupahan 6-6-2

Kasunduan sa kumpanyang maglilipat ng mga gamit 6-6-3

Pagtapon ng basura 6-6-4

Paglipat sa bagong tirahan 6-6-5
Koryente (Elektrisidad) Paggamit ng Koryente
6-7
Gas Paggamit ng gas
6-8
Tubig Paggamit ng tubig
6-9
Paliguan/Banyo Paggamit ng paliguan/banyo
6-10

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
393kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター