2 Paggamit ng manwal

ITEMS CONTENTS No. PDF
Bago magsimula ang pagpapayo Layunin ng Pagpapayo 2-1-1

Proseso ayon sa mga posisyon. 2-1-2

Paraan ng paglutas sa mga Suliranin 2-1-3
Pangunahing Impormasyon Pagkonpirma sa Pamamaraan 2-2-1

Mga pangunahing impormasyon mayroon ka bago magsimulang tumanggap ng mga katanungan. 2-2-2

Ang estado ng mga dayuhang residente na naninirahan sa Prepektura ng Kanagawa. 2-2-3
Pag-unawa sa mg nilalaman Background check (Language, region, Japanese level) 2-3-1

Greetings in each language

Paggawa ng inyong impormasyon sa papel (information sheet) 2-3-2

Check list 2-3-3

Istado ng tanong (Status of the Questionaire) 2-3-4

(Clients' case records)

Papel (form) para sa mga mensahe 2-3-5

Kontak na papel (form) 2-3-6

download Editable Microsoft EXCEL(xls) file.
309kb
PDFのファイルを()るには、Adobe Readerが必要(ひつよう)です。
Adobe Readerをお()ちでない(かた)下記(かき)よりダウンロードしてください。

Gabay ng mga konsultasyon sa iba’t-ibang wika(multilingual)

(TAGALOG) Marso / 2007

About This Manual

Non-profit organization Kanagawa Housing Support Center for Foreigners
〒231-8458 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku Yokohama, Yokohama YMCA 2nd floor
TEL:045-228-1752  FAX:045-228-1768
URL http://www.sumasen.com E-mail 
CopyRights 2007-2009 特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター